A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása

Tisztelt Érdeklődő!

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzétételi kötelezettség alá eső adataink tekinthetők itt meg.

A Diákhitel Központ Zrt. 100 %-os állami tulajdonban levő, zártkörűen működő részvénytársaság. A Társaságnál a tulajdonosi jogokat az MFB Zrt. gyakorolja. A DK Zrt. tevékenységét non-profit jelleggel, üzleti haszon szerzése nélkül végzi úgy, hogy feladatai ellátásához költségvetési támogatásban nem részesül.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény által előírt közzétételi kötelezettség alá eső adataink tekinthetők itt meg.

Szerződések

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Törvény)  2. §-ának (3) bekezdése a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé tételéről.

A Törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat itt tekintheti meg:

2006. évi szerződések

2007. évi szerződések

2008. évi szerződések

2009. évi szerződések

2010. évi szerződések

2011. évi szerződések

2012. évi szerződések

2013. évi szerződések

2014. évi szerződések

2015. évi szerződések

2016. évi szerződések

2017. évi szerződések

2018. évi szerződések

2019. évi szerződések

2020. évi szerződések- 20200331

2020. évi szerződések – 20200630

2020. évi szerződések -20200729

2020. évi szerződések -20200908

2020. évi szerződések- 20201231

2021. évi szerződések-20211230

2022. évi szerződések-20221031

2022. évi szerződések-20220228

2022. évi szerződések-20220331

2022. évi szerződések-20220430

2022. évi szerződések-20220531

2022. évi szerződések-20220630

2022. évi szerződések-20220731

2022. évi szerződések-20220831

2022. évi szerződések-20220930

2022. évi szerződések-20221031

2022. évi szerződések-20221130

2022.-évi-szerződések-20221231

2023.-évi-szerződések-20230131

 

 

Javadalmazás

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

 • nevét,
 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  • a megbízási díjat,
  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében

 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét teszi közzé.


A Diákhitel Központ Zrt. hatályos Javadalmazási szabályzatát itt tekintheti meg:

Javadalmazási Szabályzat


A Diákhitel Központ Zrt. együttes cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóira vonatkozó adatokat itt tekintheti meg:

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján történő közzétételek

Korábbi kereseti adatok:

2022. április .01-től
2021. október 1-től

2021. július 1-től
2021. június 1-től
2020. szeptember 15-től
2020. május 30-tól
2017. június 1-től

 • A munkavállalókra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napján vagy azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatályba lépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben nem módosított munkaszerződések esetében (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napját követően kötött, vagy az azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben módosított munkaszerződések esetében (.pdf)

A Diákhitel Központ Zrt. vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és vezető állású munkavállalóira vonatkozó adatokat itt tekintheti meg: