MIT ÉRDEMES TUDNIUK A

SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZŐKNEK?

ÖSSZEFOGLALTUK A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT A KÉPZÉSI HITELEKRŐL!

MIT ÉRDEMES TUDNIA A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZŐKNEK?

ÖSSZEFOGLALTUK A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓKAT A KÉPZÉSI HITELEKRŐL!

A szak- és felnőttképzésben tanulók számára 2021. május 31-től elérhető hitellehetőségekről a honlapunkon minden lényeges információt megtalálnak:

Szabad felhasználásra:

Képzési díjra:

A fentieken túl a képző intézményekre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.

MILYEN KÉPZÉSEK ESETÉN IGÉNYELHETŐK A KÉPZÉSI HITELEK?

Képzési hitel szakmai oktatáshoz, részszakmára felkészítő szakmai oktatáshoz, engedélyhez kötött szakképesítésre felkészítő szakmai képzéshez, illetve nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű képzéshez kapcsolódóan vehető igénybe.

Azokra a képzésekre igényelhető hitel, melyek az alábbi szakképzési és felnőttképzési listákban szerepelnek:


Szakképzés esetében feltétel, hogy 

• az intézmény szerepeljen az alábbi listában: Intézményi lista kereső

• a képzés szerepeljen az alábbi listában: Szakmajegyzék


Felnőttképzés esetében feltétel, hogy 

• a felnőttképző szerepeljen az alábbi listában: Felnőttképző kereső

• a képzés időtartama haladja meg a 3 hónapot, és szerepeljen az alábbi listák valamelyikében:

   – Szakképesítésre felkészítő szakmai képzés lista – programkövetelmény kóddal

   – Résszakmára felkészítő szakmai oktatás lista – képzési és kimeneteli követelmények

Amennyiben valamely képzés nem szerepel a fenti listákon, kérjük szíveskedjenek annak a szakképzés, illetve a felnőttképzés szakrendszerébe történő bejelentéséről gondoskodni. Ennek hiányában az ezen képzésben részt vevőkkel Társaságunk nem jogosult képzési hitelszerződést kötni.

TECHNIKAI JELLEGŰ TUDNIVALÓK

Társaságunk a képzési hitelek üzleti folyamatait egyrészt a diákhitelezésben jó bevált gyakorlatokra, másrészt a rendelkezésre álló elektronikus lehetőségek és szolgáltatások legteljesebb kihasználására építi. Ennek következtében a képző intézménynek a hitelekkel kapcsolatban – néhány speciális eljárás kivételével – nincsenek feladatai.

Hiteligénylés

A teljes hiteligénylési folyamat elektronikus úton történik, a képzésben a résztvevők a hitelt kizárólag ügyfélkapus eléréssel a www.diakhiteldirekt.hu felületen igényelhetik. A képző intézménynek így a hiteligénylések átvételében nem kell közreműködniük, azok kizárólag elektronikus csatornákon keresztül jutnak el Társaságunkhoz.

Jogosultsági feltételek ellenőrzése

A Diákhitel Központ a hiteligénylésre való jogosultsági feltételeket (tanulói, illetve felnőttképzési jogviszony megléte) szintén elektronikus úton, a Szakképzés Információs Rendszeren (SZIR), illetve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül ellenőrzi. A képző intézményeknek így ezen jogviszonyok igazolásában a megfelelő, fent említett központi adatbázisok naprakészen tartásán kívül (képzések, képzésben résztvevők és nem ingyenes képzések esetén képzési díjak) egyéb pótlólagos tennivalójuk nincsen.

Képzési hitelek folyósítása

A szabad felhasználású Képzési Hitel1 összegét a hitelfelvevő saját bankszámlájára, a képzési díjra fordítható Képzési Hitel2 összegét pedig közvetlenül a képzést folytató felnőttképző bankszámlájára utaljuk. A közlemény rovatban minden esetben feltüntetjük a képzésben részvevő hiteligénylőre vonatkozó egyedi azonosítót.

A folyósított hitelösszeget a Diákhitel Központ a hallgatói hitelrendszerről szóló kormányrendeletben meghatározott ún. jogszabályi engedményezés eredményeképpen abból a célból utalja át a hiteligénylő képzését folytató intézmény számára, hogy ezen összeget az intézmény a hiteligénylővel szemben fennálló képzési díjtartozással szemben számolja el. Amennyiben ilyen összeg érkezik az intézmény számlájára a Diákhitel Központtól, úgy az intézmény azt a közleményben szereplő, hiteligénylőre vonatkozó egyedi azonosító alapján a lehető legrövidebb időn belül köteles jóváírni a hiteligénylő képzési díjtartozásával szemben. Más célra az összeg nem használható fel.

Társaságunk a Képzési Hitel2 intézmény felé történő utalásánál az intézmény bankszámlaszámát a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerből (FAR) elektronikus adatkapcsolaton keresztül veszi át. (Ennek technikai feltételei jelenleg kidolgozás alatt vannak.)

Visszatérítések kezelése

A képzési hitelből finanszírozható képzési díj összegére vonatkozó adatot a Diákhitel Központ a FAR rendszerből elektronikus adatkapcsolaton keresztül veszi át és az átvett adatok alapján fogja a képzési díjra szánt hitelösszeget folyósítani. A Diákhitel Központ a FAR rendszerben feltüntetett összeget folyósítja, kivéve, ha a hiteligénylő kevesebbet kért. Amennyiben a képzésben résztvevőnek kevesebb képzési díjat kell fizetnie, mint amit a Diákhitel Központ folyósított, a felnőttképzőnek a különbözetet vissza kell utalnia Társaságunk részére.

A visszafizetés akkor válik esedékessé, amint az intézmény tudomására kerül az a körülmény, hogy az átutalt hitelösszeg magasabb, mint a hitelfelvevő által ténylegesen fizetendő képzési díj. Természetesen a folyósított összeg abban az esetben is visszautalandó, ha a kedvezményezett hiteligénylő nem beazonosítható, vagy időarányosan visszautalandó, ha a képzést a képzett személy abbahagyta.

A Diákhitel Központ és a képző intézmények közötti együttműködés jogi keretei

A fent részletezett technikai jellegű kérdések (pl. visszatérítések speciális esetekben) következtében a képző intézményeknek egy Nyilatkozat elfogadásával és részünkre történő visszajuttatásával kell biztosítaniuk az együttműködés jogi feltételeit. A Nyilatkozatot Társaságunk elektronikus úton juttatja el valamennyi érintett intézmény részére.

További kérdése merül fel?

Amennyiben a fentieken túl egyéb kérdése is lenne, kérjük írja meg a kepzesihitel@diakhitel.hu email címre.