DIÁKHITEL INFORMÁCIÓK

Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A Diákhitel Központ Zrt. számviteli törvény szerinti éves beszámolói az alábbiakban érhetőek el:

Pénzügyi adatok – Diákhitel (diakhitel.hu)

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Diákhitel Központ Zrt. költségvetési támogatást nem nyújt.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Frissítve: 2022.04.12-én
A Diákhitel Központ Zrt. 2022.01.01. – 2022.03.31. között nem írt ki a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot, ilyen pályázatot nem nyújtott be, továbbá koncessziónak nem jogosultja.

ARCHÍVUM

2021.10.01 – 2021.12.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem írt ki a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot, ilyen pályázatot nem nyújtott be, továbbá koncessziónak nem jogosultja.

2021.07.01 – 2021.09.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem írt ki a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot, ilyen pályázatot nem nyújtott be, továbbá koncessziónak nem jogosultja.

2021.04.01 – 2021.06.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem írt ki a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot, ilyen pályázatot nem nyújtott be, továbbá koncessziónak nem jogosultja.

2021.01.01 – 2021.03.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem írt ki a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot, ilyen pályázatot nem nyújtott be, továbbá koncessziónak nem jogosultja.

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Frissítve: 2022.04.12-én
A Diákhitel Központ Zrt. 2022.01.01. – 2022.03.31. között nem teljesített olyan, a nem alapfeladatai ellátására vonatkozó kifizetést, amely meghaladta volna az ötmillió forintot.

ARCHÍVUM:

2021.10.01 – 2021.12.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem teljesített olyan, a nem alapfeladatai ellátására vonatkozó kifizetést, amely meghaladta volna az ötmillió forintot.

2021.07.01 – 2021.09.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem teljesített olyan, a nem alapfeladatai ellátására vonatkozó kifizetést, amely meghaladta volna az ötmillió forintot.

2021.04.01 – 2021.06.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem teljesített olyan, a nem alapfeladatai ellátására vonatkozó kifizetést, amely meghaladta volna az ötmillió forintot.

2021.01.01 – 2021.03.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem teljesített olyan, a nem alapfeladatai ellátására vonatkozó kifizetést, amely meghaladta volna az ötmillió forintot.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Frissítve: 2022.04.12-én
A Diákhitel Központ Zrt. 2022.01.01. – 2022.03.31. között nem vett igénybe európai uniós támogatást.

ARCHÍVUM:

2021.10.01 – 2021.12.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem vett igénybe európai uniós támogatást.

2021.07.01 – 2021.09.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem vett igénybe európai uniós támogatást.

2021.04.01 – 2021.06.30. között a Diákhitel Központ Zrt. nem vett igénybe európai uniós támogatást.

2021.01.01 – 2021.03.31. között a Diákhitel Központ Zrt. nem vett igénybe európai uniós támogatást.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Diákhitel Központ Zrt. közbeszerzésekkel összefüggő hirdetményeit és a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződéseket letölthető formában itt tekintheti meg:

https://diakhitel.hu/kozbeszerzesi-eljarasban-megjelent-hirdetmenyek
https://diakhitel.hu/kozbeszerzesekkel-kapcsolatos-kozzetetelek