Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, beszámolók

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A Diákhitel Központ Zrt. tevékenységével kapcsolatosan az Állami Számvevőszék 2008-ban a 2001-2008-as időszakra vonatkozóan, 2014-ben pedig a 2010-2013-as időszakra vonatkozóan folytatott le szabályszerűségi ellenőrzést. (A vizsgálatokról készült számvevőszéki jelentések a 3.1.2. pontban kerültek közzétételre.)”

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Az Állami Számvevőszék jelentése (Diákhitel Központ 2001-2008)

Az Állami Számvevőszék jelentése (Diákhitel Központ 2011-2013)

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A Diákhitel Központ Zrt. működését az Állami Számvevőszéken kívüli egyéb szervezet nem vizsgálta.

4. A működés eredményessége, teljesítmény

Befektetőinknek/Pénzügyi adatok

5. Működési statisztika

A Diákhitel Központ Zrt. tevékenységére vonatkozóan külön jogszabály statisztikai adatgyűjtési kötelezettséget nem ír elő.

Költségvetések, beszámolók

1. Éves költségvetések

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül költségvetési szervnek.

2. Számviteli beszámolók

A Diákhitel Központ Zrt. Éves beszámolóit itt találja:
https://www.diakhitel.hu/penzugyi-adatok/ 

3. A költségvetés végrehajtása

A Diákhitel Központ Zrt. nem minősül költségvetési szervnek.

Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések, koncessziók, egyéb kifizetések, uniós fejlesztések, közbeszerzések

A foglalkoztatottak

A Diákhitel Központ Zrt.-nek a Törvény 2. §-a (1) bekezdésének hatálya alá tartozó munkavállalókra vonatkozó adatokat itt tekintheti meg

2. Támogatások

A Diákhitel Központ Zrt. nem normatív, céljellegű fejlesztési támogatásokat nem nyújt, ilyen programban támogatóként nem vesz részt.

3. Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével (Infotv. 1. sz. mell. III. 4.):

A Diákhitel Központ Zrt. az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggésben szerződést nem kötött.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat ide kattintva tekintheti meg.

4. Koncessziók

A Diákhitel Központ Zrt. a koncesszióról szóló törvény alapján koncesszió iránti pályázatot nem írt ki, ilyen pályázatot nem nyújtott be, koncessziónak nem jogosultja.

5. Egyéb kifizetések

A Diákhitel Központ Zrt. nem alapfeladatai ellátására – így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre – fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem teljesített.

6. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Diákhitel Központ Zrt. az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztést nem eszközölt.

7. Közbeszerzés

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§-a (3) bekezdésének hatálya alá tartozó szerződéseket tartalmazó összefoglaló táblázatokat ide kattintva tekintheti meg:
Közbeszerzési eljárásban megjelent hirdetmények
Közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételek