Milyen gyermektámogatási kedvezmények vannak?

Két féle módon támogatjuk a gyermekvállalást:

    1. Kamattámogatás és törlesztési kötelezettség szüneteltetése, melyet az alábbi esetekben kérhetsz:

 • a várandósság 91. napjának betöltésekor: ebben az esetben a kamattámogatás és a törlesztési kötelezettség szüneteltetése az erre szolgáló kérelem benyújtását követő hónaptól állítható be, legkorábban a várandósság 91. napjától 36 hónapon keresztül (abban az esetben, ha a kérelem később érkezik be, mint a várandósság 91. napja, úgy annál kevesebb időtartamra vehető igénybe a kedvezmény, mivel visszamenőlegesen ez nem érvényesíthető).
 • gyermek örökbefogadásakor: ekkor a kedvezményt a kérelem benyújtását követő hónaptól állítjuk be az örökbefogadási határozat kiadásának hónapját követő 36. hónap utolsó napjáig.
 • csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási díjban (GYED), gyermekgondozást segítő (GYES/GYSE) ellátásban való részesülés esetén: a támogatást az ellátás időtartamára tudjuk biztosítani, mely visszamenőlegesen legkorábban a benyújtás tárgyévének, azaz január 1. napjáig kerülhet beállításra.

  2. A tartozás részbeni vagy teljes elengedését az alábbi esetekben kérheted:
 • Hitelfelvételt követően a második gyermek esetén a tartozásod fele, harmadik, vagy további gyermek megszületése esetén teljes tartozásod elengedésre kerülhet.

A kedvezmény feltétele, hogy legalább egyik gyermeked 2018.01.01. után született vagy fogadtad örökbe.

A kedvezmény a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követően igényelhető, amennyiben ezen időpontig megtörtént a Diákhitel folyósítása.

Ha több szerződéssel is rendelkezel, akkor választanod kell, melyik hiteltartozásra igényled a támogatást.

Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal vehető igénybe a gyermektámogatás, és csak egy hitelre vonatkozóan. (Például, ha Diákhitel1 tartozásod fele elengedésre került két gyermekre tekintettel, újabb gyermek vállalása esetén, a három gyermek után igénybe vehető gyermektámogatást is csak a Diákhitel1-re vonatkozóan kérheted.)

A kedvezmény lejárt tartozásra (hátralék) vagy felmondott hitelszerződés esetén nem vehető igénybe és kizárólag hitelfelvevő nők élhetnek vele.

 • Ha a 30. életévedet még nem töltötted be és magyarországi felsőoktatási tanulmányaid még folynak, vagy annak sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeked születik, akkor a fennálló hallgatói hiteltartozásod 100%-a elengedésre kerülhet.

A feltételek egyike, hogy gyermeked 2023. január 1-e után született, vagy a jelzett dátumot követően fogadtál örökbe, valamint a gyermek veled egy háztartásban él.

A kedvezmény a gyermek megszületését vagy örökbefogadását követően igényelhető, amennyiben ezen időpontig megtörtént a Diákhitel folyósítása.

Ha több szerződéssel is rendelkezel, akkor választanod kell, melyik hiteltartozásra vonatkozóan igényled a támogatást.

A kedvezmény lejárt tartozásra (hátralék) vagy felmondott hitelszerződés esetén nem vehető igénybe és kizárólag hitelfelvevő nők élhetnek vele.

Hogyan tudod ezeket a kedvezményeket igénybe venni?

A kamattámogatást és a törlesztési kötelezettség szüneteltetését az alábbi módon tudod igényelni:

 • Regisztrált Diákhitel Direkt felhasználóként fiókodba belépve a www.diakhiteldirekt.hu oldalon töltsd ki a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menü útvonalon található adatlapot.
 • A nyomtatványt postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.)

DE az alábbi esetekben további igazolások és nyomtatványok szükségesek, melyek a következők:

Várandósság esetén

 • A kitöltött nyomtatványt orvosodnak szintén ki kell töltenie, azonban, ha rendelkezel orvosi igazolással, melyen fel van tüntetve a várandósság 91. napjának és a szülés várható időpontjának dátuma, akkor elegendő annak az igazolásnak a másolatát csatolnod a már kitöltött és általad aláírt nyomtatvány mellé.
 • Fontos, hogy a gyermek megszületését Társaságunk felé jelezni szükséges a Nyomtatványok-Kedvezmények-Gyermekszületés bejelentése menüútvonalon található adatlapon. Ha ezt nem teszed meg, akkor a gyermek várható születésének időpontjával lezárjuk a kedvezményt és a további időszak elveszik.
 • A gyermek megszületésének bejelentése mellett szükséges még csatolnod a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és adókártyájának másolatát.
 • A nyomtatvány postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.), emailben (info@diakhitel.hu) vagy személyesen nyújtható be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Örökbefogadás esetén

 • Az igényléshez szükséges adatlapot a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon tudod kitölteni.
 • A nyomtatvány mellé szükséges csatolnod még az örökbefogadást engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.
 • A nyomtatvány postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Csecsemőgondozási díj (CSED) és gyermekgondozási díj (GYED) esetén:

 • Az adatlapot, az előzőekhez hasonlóan, a Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon éred el.
 • Nyomtatványunkat az ellátás kifizetőhelyének is ki kell töltenie, vagy csatolhatod az ellátást igazoló határozat másolatát és a fentebb említett módok valamelyikére továbbíthatod Társaságunk részére.

Gyermekgondozást segítő ellátás (GYSE/GYES)

 • A Nyomtatványok-Kedvezmények-Célzott kamattámogatás és törlesztés szüneteltetés igénylése gyermekvállalás esetén menüútvonalon elérhető adatlapon tudod bejelenteni az ellátást.
 • A nyomtatvány elektronikus úton benyújtható a felületen keresztül, amennyiben Diákhitel Direkt fiókkal rendelkezel. Ha nem, akkor a postai vagy személyes leadást választhatod a fentiekben közölt módok valamelyikére.

A második, harmadik vagy további gyermek megszületésére vonatkozó tartozás elengedését az alábbi módon tudod igényelni:

 • Regisztrált Diákhitel Direkt felhasználóként fiókodba belépve a www.diakhiteldirekt.hu oldalon töltsd ki a Nyomtatványok-Kedvezmények-Gyermekvállalásra vonatkozó állami támogatás igénylése menüútvonalon található adatlapot.
 • A nyomtatványt postai úton, rövidített postacímünkre (1996. Budapest, Diákhitel Központ Zrt.) vagy személyesen nyújthatod be ügyfélszolgálatunkon (1027. Budapest, Kacsa utca 15-23.).

Vér szerinti gyermekek esetén a születési anyakönyvi kivonatok és adókártyák másolatát szükséges mellékelni.

Örökbefogadás esetén pedig az örökbefogadott gyermek(ek) örökbefogadását engedélyező gyámhatósági határozat másolatát.