A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § bekezdése szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

 • nevét,
 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
 • a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  • a megbízási díjat,
  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében

 • tisztségét vagy munkakörét,
 • munkaviszonyban álló személy esetében
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve személyi alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
  • az Mt. 228. § bekezdése alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét teszi közzé.

A Diákhitel Központ Zrt. hatályos Javadalmazási szabályzatát itt tekintheti meg:

Javadalmazási Szabályzat

A Diákhitel Központ Zrt. együttes cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóira vonatkozó adatokat itt tekintheti meg:

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (2) bekezdése alapján történő közzétételek

Korábbi kereseti adatok:

2022. április 1-től
2021. október 1-től
2021. július 1-től
2021. június 1-től
2020. szeptember 15-től
2020. május 30-tól
2017. június 1-től

 • A munkavállalókra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napján vagy azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatályba lépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben nem módosított munkaszerződések esetében (.pdf)
 • Munkaszerződés alapján a Munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama a 2009. december 4. napját követően kötött, vagy az azt megelőzően kötött és a 2009. évi CXXII. törvény hatálybalépését követően a javadalmazásra vonatkozó részben módosított munkaszerződések esetében (.pdf)

A Diákhitel Központ Zrt. vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és vezető állású munkavállalóira vonatkozó adatokat itt tekintheti meg: