Egy helyen minden, amit a kedvezményekről és támogatásokról tudni érdemes

DÍJMENTES ELŐTÖRLESZTÉS, ELŐTELJESÍTÉS ÉS VÉGTÖRLESZTÉS
Diákhitel1, Diákhitel2 vagy Képzési Hitel esetében mind az előtörlesztésre és előteljesítésre, mind a végtörlesztésre lehetőség van és ezekre a Diákhitel Központ nem is számít fel semmiféle díjat. Ezekkel a lehetőségekkel egy egyszerű törlesztési művelet elvégzésével bármikor lehet élni, akár a folyósítási, akár a törlesztési szakaszban történik és bármekkora összeget be lehet fizetni.

– Előtörlesztés
A befizetett összeg közvetlenül a tőketartozásból kerül levonásra, ezáltal csökkentve a tartozás mértékét. Az utaláskor a közlemény rovatban a szerződésszám mellett mindenképpen fel kell tüntetni az Előtörlesztés kifejezést, mert csak így tudjuk a tartozás terhére a beérkezett összeget elszámolni.

– Előteljesítés
Ha nincs feltüntetve az Előtörlesztés szó a közlemény rovatban, csak a szerződésszám, akkor előteljesítésként számoljuk el a beérkezett összeget, kamat-tőke sorrendben. A beérkezés napján csökkenteni fogja a tartozást, és emellett előteljesítésként tartjuk nyilván, mely egy esetleges későbbi törlesztőrészlet elmaradás esetére nyújt fedezetet, hogy ne keletkezzen hátralék.

– Végtörlesztés
A befizetett összeggel akár a teljes tartozásod befizetheted. Az utaláskor a közlemény rovatban mindenképpen fel kell tüntetni a  szerződésszá-mot, mert csak így tudjuk a tartozás terhére a beérkezett összeget elszámolni.

Fontos! Nem csak a fenti tranzakciók díjmentesek, de bármilyen többletbefizetés is az, érdemes tehát már a kötelező törlesztési időszak elejétől is a lehetőségekhez képest magasabb részleteket utalni.

ÁLTALÁNOS (ÁLLAMI) KAMATTÁMOGATÁS
Minden olyan hallgató, aki felvette a kötött felhasználású, kizárólag az önköltséges képzés díjának megfizetésére használható a Diákhitel2-t, Diákhitel Pluszt, vagy Képzési Hitelt általános kamattámogatásban részesül. Amíg élő hitelszerződéssel rendelkezik a hitelfelvevő, addig az állam ennek a hitelszerződésnek a kamatát általános kamattámogatás formájában átvállalja tőle, így a felvett hitel 0%-os kamatú. Ezt a kamattámogatást nem kell külön kérvényezni, a hitelfelvevő részére automatikusan alanyi jogon jár.

CÉLZOTT (ÁLLAMI) KAMATTÁMOGATÁS
Szabadfelhasználású Diákhitel1 szerződés esetében a gyermekszületésre (CSED, GYED, GYSE jogosultság), vagy megváltozott egészségügyi élethelyzetre tekintettel (rehabilitációs ellátásra, járadékra jogosultság, vagy rokkantsági ellátásra, járadékra jogosultság) igénybe vehető kedvezmény. A kedvezmény jogosító időszak alatt felszámított ügyleti kamat megfizetésének kötelezettségét az állam átvállalja a hitelfelvevőtől.

GYERMEKVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ (ÁLLAMI) TÁMOGATÁS
Bármelyik hitelkonstrukció (Diákhitel1, Diákhitel 2, Diákhitel Plusz, vagy Képzési Hitel) esetében a fennálló hiteltartozással rendelkező nőket a gyermekvállalással összefüggésben megillető tartozáselengedési kedvezmény. A gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatás nem fix összegű támogatás, hanem a gyermekvállalás mértékétől függ. A második gyermek születése, vagy örökbefogadása esetén a fennálló hallgatói hiteltartozás ötven százalékának megfelelő összegű, azaz a fennálló tartozás fele kerül elengedésre, a harmadik, vagy további gyermek megszületése esetén pedig a fennálló tartozás száz százalékának megfelelő összegű, azaz a fennálló teljes tartozás megszűnik.

TÖRLESZTŐRÉSZLET MÉRSÉKLÉS
Szabadfelhasználású Diákhitel1 és kötött felhasználású Diákhitel2 konstrukció esetében a törlesztés időtartama alatt bármikor előállhat olyan helyzet a hitelfelvevő életében, hogy a megállapított törlesztőrészlet megfizetése számára átmeneti nehézséget jelent, ezért annak összegét lehet mérsékelni az adott szerződésre vonatkozó minimális törlesztőrészlet összegéig. Ez az időszak – akár több részidőszakra bontva is – legfeljebb 36 hónap lehet!

TÖRLESZTÉSI KÖTELEZETTSÉG SZÜNETELÉS
Diákhitel1, Diákhitel2 vagy Képzési Hitel esetében törlesztési kötelezettség szünetelése lehetőséget biztosít arra, hogy a törlesztő fázisban lévő hitelfelvevőnek ne kelljen a törlesztést teljesítenie.

– Új hallgatói jogviszony létesítése esetén
Diákhitel1, Diákhitel2: Amíg a hallgató a felsőoktatásban tanul és nem múlt el 45 éves, a Diákhitel Központ felé fennálló tartozását nem kell törlesztenie. Azonban, ha megszűnt a hallgatói jogviszony a törlesztést meg kell kezdeni. Ha egy későbbi időpontban a törlesztési kötelezettség teljesítésének időszaka alatt új hallgatói jogviszonyt létesít a hitelfelvevő törlesztési kötelezettsége szüneteltetésre kerül.
Képzési Hitel: Szüneteltetést kérhet az, aki szakképzésben tanult és a tanulói jogviszony megszűnését követő első év utolsó napjáig létesít hallgatói jogviszonyt magyarországi felsőoktatási intézményben.

– Egészségügyi élethelyzet esetében
Rehabilitációs ellátásra/járadékra vagy rokkantsági ellátásra/járadékra jogosultság esetében a jogosultság időszaka alatt a törlesztési kötelezettség szüneteltetésre kerül.

– Gyermekekhez köthető támogatás esetében
Várandósság esetén a várandóság 91. napjától vehető igénybe a kedvezmény. Ezt a kedvezményt csak az anya veheti igénybe és 3 évig törlesztési kötelezettsége szüneteltetésre kerül.
Gyermek születésével összefüggésben is igénybe vehető ez a kedvezmény a csecsemőgondozási díj/ GYED/gyermekgondozást segítő ellátás jogosultság időtartamára, melyre a törlesztési kötelezettség szüneteltetésre kerül. Ezt a kedvezményt bármelyik szülő igénybe veheti.

TARTOZÁSELENGEDÉS
Bármelyik hitelkonstrukció (Diákhitel1, Diákhitel2, Diákhitel Plusz, vagy Képzési Hitel) esetében bizonyos élethelyzetek bekövetkezése esetén a hitelszerződés megszűnik és a tartozás elengedésre kerül.
Ezek az esetek: hitelfelvevő halála; hitelfelvevő öregségi nyugdíjazása; hitelfelvevő maradandó rokkantsága, ha orvosszakértői felülvizsgálat alapján állapota végleges és felülvizsgálata nem szükséges.

A fenti kedvezmények és támogatások kéréséhez a Diákhitel Direkt “Nyomtatványok” menüpontjában kell a megfelelő űrlapot kitölteni:

Az alkalmazás elérhető iOS vagy Androidos készüléken is!