Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Elérhetőségi adatok

Elérhetőség partnerek részére
Név: Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
Adószám: 12657331-2-41
Statisztikai számjel: 12657331-6492-114-01
Cégjegyzékszám: 01-10-044593
TEÁOR kód: 6492
Számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár
Pénzforgalmi bankszámlaszám: 10032000-01800016
Honlap: www.diakhitel.hu
Telefonszám: +36 1 999 99 44
Fax: +36 1 224 9670
E-mail: info@diakhitel.hu

Elérhetőség ügyfelek részére
Személyes Ügyfélszolgálat:
Személyes Ügyfélszolgálat Kacsa utca:
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Személyes és Telefonos ügyfélszolgálatok elérhetősége és ügyfélfogadás rendje

Postacím: 1996 Budapest
Fax: +36 1 224 9671
E-mail: info@diakhitel.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgatóság, Felügyelőbizottság és Szervezeti egységek vezetők

Vezetők telefonos elérhetőségei:
Telefonszám: +36 1 224 9601Fax: +36 1 224 9670

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélszolgálat vezetője: Diák Krisztina osztályvezető

Telefonszám: +36 1 999 99 44
Fax: +36 1 224 9670

E-mail cím: Diak.Krisztina@diakhitel.hu

Ügyfélfogadási rend:

Személyes ügyfélszolgálat: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Nyitvatartási idő:
hétfő: 08:00-18:00
kedd-csütörtök: 08:00-16:00
péntek: 08:00-14:00

Telefonos ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 999 99 44
Telefonos ügyfélfogadás rendje: hétfő-péntek: 8.00-16.00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Igazgatóság:
Szász Attila elnök
dr. Borsa Melinda igazgatósági tag
Gyutai Csaba igazgatósági tag
dr. Magyar Péter igazgatósági tag
Zátrok Ildikó igazgatósági tag

Felügyelőbizottság:
dr. Benkő Tamás János elnök
Pősze Lajos felügyelőbizottsági tag
dr. Rácz Ferenc felügyelőbizottsági tag
Sánta Andrea
Tölgyesi Krisztina felügyelőbizottság tag

Elérhetőségek:Postacím: Diákhitel Központ Zrt. 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Telefonszám: +36 1 224 9601Fax: +36 1 224 9670

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendelt-ségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A Diákhitel Központ Zrt. irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt más közfeladatot ellátó szerv nem működik.

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó- szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A Diákhitel Központ Zrt. többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll.

A Pénziránytű Alapítvány egyik társalapítója a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség mellett a Diákhitel Központ Zrt. A non-profit közhasznú szervezetként működő alapítvány küldetése az, hogy segítsen az egyének és családok számára felelős, megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, és javítsa a lakosság pénzügyi tudatosságát. Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a kuratórium elnöke: Hergár Eszter, kapcsolat: penziranytu@penziranytu.hu, tel: +36 1 428 2427 (munkanapokon 10:00-14:00h), honlap: www.penziranytu.hu 

 

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Pénziránytű Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért (Pénziránytű Alapítvány) egyik társalapítója a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség mellett a Diákhitel Központ Zrt. A non-profit közhasznú szervezetként működő alapítvány küldetése az, hogy segítsen az egyének és családok számára felelős, megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, és javítsa a lakosság pénzügyi tudatosságát. Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a kuratórium elnöke: Hergár Eszter, kapcsolat: penziranytu@penziranytu.hu, tel: +36 1 428 2427 (munkanapokon 10:00-14:00h)

Alapító okirat elérhető: www.penziranytu.hu

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Diákhitel Központ Zrt. által alapított költségvetési szerv nincs.

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Diákhitel Központ Zrt. által alapított, működő lap nincs.

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A Diákhitel Központ Zrt. nem hatóság, fellebbezéssel támadható hatósági döntést nem hoz, a társaság feletti tulajdonosi jogok gyakorlója az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az MFB Zrt. elérhetőségei:

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Levelezési cím: MFB Zrt. 1365 Budapest, Pf. 678
E-mail: ugyfelszolgalat@mfb.hu
Honlap: www.mfb.hu
Ügyfélszolgálati iroda címe: 1051 Budapest, Nádor u. 31.
Telefon: + 36 1 428 1400, + 36 1 428 1500
Fax: + 36 1 428 1490.

Tekintettel arra, hogy a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény szerint a Diákhitel Központ Zrt. referenciaadat-szolgáltatónak minősül, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 39. § (1) bek. q) pontja alapján a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatáskörrel rendelkezik a társaság ezen tevékenysége tekintetében.

A Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei:
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.
Ügyfélszolgálat: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6. 

Személyes és telefonos ügyfélfogadás:
H: 8-17 óráig
K: 8-17 óráig
Sz: 10-17 óráig
Cs: 8-17 óráig
P:8-14 óráig

Honlap: www.mnb.hu
E-mail cím:  ugyfelszolgalat@mnb.hu

Postacím: 1850 Budapest
Telefon: +36 (1) 428 2600
Telefon ügyfeleknek: +36 (80) 203 776
Fax: +36 (80) 429 8000