Törlesztési moratórium

Mit takar a moratóriummal kapcsolatos mostani változás?

A 2021. szeptember 30-ig érvényes általános moratórium tovább él 2021. október 31-ig. 2021. november 1-től a hiteltörlesztési moratórium már csak az ügyfelek bizonyos köre számára lesz igénybe vehető. A moratórium új szakasza 2022. június 30-ig tart.

Magánszemélyek esetében kik vehetik igénybe 2021. november 1-től a moratóriumot?

2021. november 1-től a moratórium lehetőségével azon diákhiteles ügyfeleink élhetnek, akik 2020. március 18-án érvényes hitelszerződéssel rendelkeztek és megfelelnek a jogszabályban foglalt feltételek valamelyikének.

Milyen feltételeknek kell megfelelnem, ha továbbra is a moratóriumban szeretnék maradni?

2021. november 1-től azok a magánszemélyek élhetnek a moratórium lehetőségével, akik teljesítik az alábbi feltételek valamelyikét:

 1. akinek 2020. március 18. napját követően:
  • a háztartásában rendelkezésre álló jövedelem tartósan csökkent, vagy
  • legalább 30 napig álláskeresőnek minősült vagy a kérelem benyújtásakor az; vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban vagy
  • közfoglalkoztatási jogviszonyban állt vagy a benyújtáskor abban áll, vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban vagy
 2. aki a kérelem benyújtásakor:
  • 25 éven aluli gyermeket tart el, vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él egy háztartásban vagy
  • 25 éven felüli megváltozott munkaképességű gyermeket tart el, vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban vagy
  • gyermeket vár (várandósság betöltött 12. hete), vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban vagy
  • nyugdíjas, vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban.
Kell-e bármit tennem, ha továbbra is élni kívánok a moratórium lehetőségével?

Igen. A moratóriumban maradást kérelmezni kell a jogszabályban foglalt nyilatkozat benyújtásával kizárólag online formában vagy személyesen.

Szükséges-e más, a kérelemben foglaltakat alátámasztó dokumentumot benyújtanom?

Nem. A kérelem benyújtója büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik a moratórium igénybevételére vonatkozó feltétel fennállásáról. Egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Mikor nyújthatom be a kérelmemet?

A kérelem benyújtása kizárólag 2021. október 1. és október 31. között lehetséges. A határidő jogvesztő, így utólagos kérelem elfogadására nincs lehetőség.

Hogyan nyújthatom be a kérelmemet?

A kérelem kizárólag a Diákhitel Központ Diákhitel Direkt felületén keresztül vagy a Társaság 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23 címen található Személyes Ügyfélszolgálatán adható le.

Jelenleg nincs hozzáférésem a Diákhitel Direkthez. Mit tegyek?

Diákhitelének szerződésszámával és személyes adatainak megadásával regisztráljon a www.diakhiteldirekt.hu felületen. A regisztrációt követően a felületen külön menüpontban található meg a nyilatkozattételi lehetőség.

2020. március 18-át követően megkötött diákhitel szerződésem van (Diákhitel1, Diákhitel2, Nyelvtanulási Diákhitel, Diákhitel Plusz). Igénybe vehetem-e a moratórium meghosszabbítását?

Nem. A moratórium meghosszabbítása kizárólag azon szerződések esetében áll fenn, amelyek megkötésére legkésőbb 2020. március 18-án sor került.

Egészségügyi helyzetemre tekintettel kérhetem-e a moratórium meghosszabbítását?

Nem. A moratórium meghosszabbítása kizárólag jogszabályban meghatározott – fent részletezett – esetekben lehetséges.

Egyedülálló szülő vagyok. Erre tekintettel igénybe vehetem-e a moratórium meghosszabbítását?

A moratórium meghosszabbítására önmagában az egyedülálló szülő státusz nem jogosít, ugyanakkor a 25. év alatti gyermeküket nevelők igényelhetik a moratórium meghosszabbítását.

Elveszítettem a munkámat. Erre tekintettel igénybe vehetem-e a moratórium meghosszabbítását?

Igen, abban az esetben, ha Ön 2020. március 18. napját követően legalább 30 napig álláskeresőnek minősült vagy a kérelem benyújtásakor az; vagy ilyen, Ptk. szerinti hozzátartozójával él közös háztartásban, jogosult a moratórium meghosszabbítását kérni.

Nem vagyok jogosult a moratórium meghosszabbításának igénybevételére. Mi a teendőm?

Ebben az esetben Önnek 2021. november 1-től meg kell kezdeni vagy folytatnia kell– a törlesztések általános szabályai szerint – hitelének visszafizetését. Ezzel kapcsolatban Társaságunk a honlapján és tájékoztató levelekben folyamatosan információt fog nyújtani.

Több szerződésem is áll fenn, melyekre vonatkozhat a moratórium?

A kérelem csak valamennyi jelenleg is fennálló, legkésőbb 2020. március 18-án kötött szerződésre igényelhető egyszerre: ha kéri a moratórium meghosszabbítását, csak az összes ilyen szerződésére igényelheti, egyenként nem. Ha tehát benyújt kérelmet, az automatikusan valamennyi 2020. március 18-ig megkötött szerződésére vonatkozni fog, a 2020. március 18. után kötött szerződéseire azonban nem, ezekre moratórium nem kérhető.

Meghatalmazott útján megtehető-e/leadható-e a nyilatkozat az Ügyfélszolgálaton?

Nem, kizárólag személyesen, vagy – személyazonosításra alkalmas – online felületen lehet nyilatkozni.